Kategori: Blog

Kan danske pasholdere rejse visumfrit til USA?

I denne artikel kan du læse om indrejsereglerne for danske pasholdere i USA og resten af verden. Som dansk pasholder kan du rejse visumfrit til en lang række destinationer,  men du skal være opmærksom på at visse lande (herunder bl.a. USA) påkræver at du inden da indhenter en elektronisk rejsegodkendelse (ESTA).

Datadeling i forbindelse med ESTA ansøgning (GE-medlemskab og sociale medier)

I forbindelse med din ESTA ansøgning, bliver der spurgt ind til blandt andet ens Global Entry-medlemskab, og ens profiler på de sociale medier. Her kan du læse mere om hvad de forskellige spørgsmål betyder, og om det er obligatorisk at dele disse oplysninger.

Man skal oplyse sit GE-Medlemskab (GBP Global Entry Program) i ESTA formularen, men hvad betyder det?

I ESTA formularen bliver man spurgt ind til ens GE-Medlemskab, men mange rejsende har ikke tidligere hørt om dette program før. Hvad er formålet med GBP Global Entry Programmet og hvordan fungerer det?

Global Entry fremskynder indrejse for godkendte rejsende

Med Global Entry Programmet kan du som forhåndsgodkendt rejse få fremskyndet din indrejse i USA, ved at gennemgå et forhåndstjek, således at du allerede er godkendt ved indrejse. For at blive GE-medlem skal du først gennemgå et baggrundstjek og møde op til et interview på den amerikanske ambassade. Hvis du allerede er GE-medlem, så skal du huske at oplyse det på din ESTA ansøgning, således at din indrejsebehandling bliver fremskyndet ved ankomst.

Hvordan ansøger jeg om Global Entry medlemskab?

For at opnå GE-medlemskab skal du ansøge om Global Entry igennem Homeland Securitys Trusted Traveler Programs-side. Det koster $100 at ansøge, uanset om du bliver godkendt eller ej. Du kan ansøge her.

Er Global Entry obligatorisk?

Nej. Global Entry er en valgfri mulighed for rejsende som der ønsker at få fremskyndet deres behandling ved indrejse, ved frivilligt at gennemgå et baggrundstjek og et interview inden afrejse. Det er ikke et krav for at komme ind i USA, men derimod blot en mulighed for rejsende som der ikke ønsker at bruge længere tid i lufthavnen end nødvendigt.

Skal jeg bruge Global Entry hvis jeg allerede har ESTA?

Du skal ansøge om Global Entry ved siden af din ESTA ansøgning. En ESTA godkendelse giver dig lov til indrejse i USA, men giver dig ikke fremskyndet indrejse.

Skal jeg stadig ansøge om ESTA hvis jeg er blevet godkendt til Global Entry?

Ja. Global Entry er hverken et visum eller en rejsegodkendelse, og giver dig ikke i sig selv lov til at rejse til USA. Du skal derfor uanset hvad ansøge om en ESTA godkendelse. Du skal dog huske at angive dit Global Entry medlemsnummer i din ESTA ansøgning, således at din indrejse i USA bliver fremskyndet.

Hvorfor bliver jeg spurgt indtil mine sociale medier i min ESTA ansøgning?

Som ESTA ansøger bliver man nu spurgt ind til ens sociale medier når man udfylder ansøgningsformularen. Men hvorfor er det nødvendigt?

Informationer fra de sociale medier bruges til at bekræfte oplysningerne fra din ansøgning

Oplysningerne fra dine konti på de sociale medier kan bl.a. bruges til at bekræfte de oplysninger du har angivet i din ansøgning. Så hvis der opstår tvivl om f.eks. dit rejseformål, eller nogen af de andre informationer du har delt, så kan informationerne fra din profil og dine opslag blive brugt som bekræftelse.

Informationer fra de sociale medier bruges også til at opdage potentielle trusler

Ved at bruge informationer fra de sociale medier er det også nemmere for grænsemyndighederne at opdage tilrejsende som potentielt kan udgøre en sikkerhedsfare.

Grænsemyndighederne har kun adgang til dine offentligt tilgængelige opslag

Når du deler dine konti på de sociale medier, så har myndighederne kun adgang til de informationer og opslag, som er offentligt tilgængelige på din profil. Dog kan du ved ankomst blive bedt om at udlevere din telefon, og i så fald kan alle beskeder, billeder, data, emails, opslag, m.m. på din telefon blive brugt til at vurdere din sag.

Det er valgfrit om du vil dele dine konti på de sociale medier

Husk på at det er valgfrit om du vil dele dine konti på de sociale medier. Såfremt du af den ene eller anden grund ikke ønsker at dele informationer om dine konti, kan du simpelhen sige “Nej” til spørgsmålet. Dog skal du huske på at informationer fra de sociale medier også potentielt kan blive brugt til at bekræfte dine svar, således at du i visse tilfælde kan have en større chance for at få din ansøgning godkendt.

Hvilke databaser tjekker USA i forhold til min ESTA ansøgning?

Når man ansøger om ESTA til USA, bliver informationerne fra ens ansøgning tjekket i en række databaser, for at sikre at den rejsende ikke udgør nogen sikkerhedsfare.

USA bruger en lang række databaser

Alle indsendte ansøgning bliver tjekket i en lang række forskellige databaser, herunder:

Terrorist Screening Database (TSDB)

Denne database vedligeholdes af FBI, og indeholder data vedrørende alle bekræftede og mistænkte terrorister. Denne database bruges også til at udarbejde den såkaldt No Fly List over personer der af sikkerhedsmæssige årsager ikke må rejse med fly.

INTERPOL Stolen/Lost Travel Document (SLTD)

Ens pasnummer bliver også automatisk tjekket i Interpols databse over stjålne rejsedokumenter, således at man ikke kan rejse til USA på et stjålent pas.

Terrorist Identities Datamart Environment (TIDE)

Dette er en database uarbejdet af de amerikanske efterretningstjenester over alle mistænkte internationale terrorister.

Bilateral informationsdeling

Udover disse centrale databaser eksisterer der også bilaterale aftaler om informationsdeling. Således kan USA indhente information om den tilrejsende fra databaser i vedkommendes hjemland. Disse aftaler giver USA adgang til informationer fra politimyndigheder og efterretningstjenester, med henblik på at stoppe potentielle terrorister og andre rejsende der kan udgøre sikkerhedsfarer.

Dine personoplysninger og biometriske data bliver gemt ved ankomst

Ved indrejse bliver dine personoplysninger, såvel som dine biometriske data (fingeraftryk og portræt) gemt i Consular Consolidated Database (CCD)-systemet. Dette system gemmer også din indrejsedato. Dette system er med til at sikre at besøgende ikke overskrider de tilladte 90 dages ophold.

Det er vigtigt at være sandfærdig når du udfylder din ESTA ansøgning

ESTA systemet bruger en lang række databaser til at verificere alle oplysningerne i ens ansøgning. Det er derfor vigtigt at besvare alle spørgsmål sandfærdigt, da evt. udeladte informationer sandsynligvis vil fremgå af databaserne. Hvis du indsender en ukorrekt ansøgning, kan du risikere at blive nægtet indrejse fremadrettet.

Hvem er berettiget til ESTA?

Langt de fleste danske rejsende får godkendt deres ansøgninger om ESTA rejsegodkendelser. Dog er der visse omstændigheder, under hvilke du som rejsende ikke er berettiget til at få udstedt en ESTA rejsegodkendelse. Du kan læse mere om kravene for ESTA her.