ESTA

Hvis du planlægger at rejse til USA, så er du formodentlig blevet oplyst om kravet kravet om en ESTA rejsegodkendelse for indrejse i USA for visumfrie tilrejsende fra blandt andet Danmark. Men hvad er en ESTA godkendelse helt præcist, og hvordan ansøger man om en? Herunder kan du læse om hvorledes du indsender din ansøgning, og få svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende systemet.

Hvad er ESTA?

ESTA er en engelsksproget forkortelse for Elektronisk system for rejsegodkendelse. En rejsegodkendelse er en lovpligtig forhåndsgodkendelse for visumfrie tilrejsende til USA, herunder danske statsborgere som der rejser til USA uden et visum. Du kan som rejsende nemt og hurtigt ansøge om en ESTA godkendelse online, ved at udfylde ansøgningsformularen online. Så snart din ansøgning er blevet færdigbehandlet og godkendt, modtager du en bekræftelsesmail. Din status tilføjes automatisk til den centrale database, hvor din status tilknyttes dine pasoplysninger. Du behøver derfor ikke at medbringe en fysisk kopi af dit svar.

Du kan læse mere om ESTA her.

Hvem skal ansøge om ESTA?

Alle visumfrie tilrejsende til USA, hvis pas er udstedt af et land der deltager i Visa Waiver-programmet (heriblandt Danmark), skal bruge en ESTA godkendelse for at kunne boarde et fly eller skib til USA. Dette gælder også for rejsende der blot har en flyforbindelse i USA en route til et tredjeland, herunder også rejsende der ikke har i sinde at forlade lufthavnsterminalen i forbindelse med deres flyskifte.
Kravet om ESTA gælder uanset om dit rejseformål er turisme eller forretningsrejse. Ligeledes gælder kravet uanset den rejsendes alder. Dermed skal hvert enkelt medlem af et rejseparti have deres egen ESTA godkendelse (eller, alternativt, rejsevisum). Ydermere skal du som besøgende være opmærksom på, at ikke alle rejseformål er dækket af en ESTA godkendelse. Hvis du eksempelvis har i sinde at arbejde eller studere i USA, er du muligvis forpligtet til at ansøge om et visum.

Hvilke lande er med i Visa Waiver-programmet – og dermed berettiget til ESTA?

Statsborgere fra Visa Waiver-medlemslandene er berettiget til at ansøge om en ESTA rejsegodkendelse, med hvilken de kan rejse visumfrit til USA. Visa Waiver-programmet omfatter følgende lande:

 • Asien: Japan, Singapore, Sydkorea og Taiwan
 • Europa: EU- og EØS-landene (herunder Danmark) og Storbritannien
 • Oceanien: Australien og New Zealand
 • Sydamerika: Chile

Grafisk oversigt over VWP-medlemslandene

Bemærk venligst, at du kun kan rejse ind i USA på en ESTA-godkendelse med et e-pas (biometrisk pas). Pas af denne type har et gyldent chip-ikon på forsiden. Alle danske pas udstedt siden 2012, er e-pas.

E-pas logoet: Du kan genkende et e-pas ud fra dette ikon på forsiden.

Er alle rejsende berettiget til ESTA?

Stort set alle rejsende med et gyldigt pas fra et Visa Waiver-land kan ansøge om ESTA. Dog skal vedkommende kunne besvare følgende kvalifikationsspørgsmål på tilfredsstillende vis:

 1. Har du en fysisk eller mental lidelse; eller er du stofmisbrugere eller misbruger; eller har du i øjeblikket en af følgende sygdomme (smitsomme sygdomme er specificeret i henhold til lov om offentlig sundhedsvæsen § 361 (b)):
  • Kolera
  • Difteri
  • Tuberkulose, smitsom
  • Pest
  • Kopper
  • Gul feber
  • Virale hæmoragiske feber, herunder ebola, Lassa, Marburg, Krim-Congo
  • Alvorlige akutte luftvejssygdomme, der kan overføres til andre personer og sandsynligvis forårsage dødelighed
 2. Er du nogensinde blevet anholdt eller dømt for en forbrydelse, der resulterede i alvorlig skade på ejendom eller alvorlig skade på en anden person eller offentlig myndighed?
 3. Har du nogensinde overtrådt nogen form for lovgivning vedrørende besiddelse, brug eller distribution af ulovlige stoffer?
 4. Har du til hensigt til at engagere dig i, eller har du nogensinde engageret dig i terroraktiviteter, spionage, sabotage eller folkemord?
 5. Har du nogensinde begået svig eller givet falske oplysninger om dig selv eller andre for at opnå eller hjælpe andre med at få visum eller opnå tilladelse til indrejse i USA?
 6. Søger du i øjeblikket beskæftigelse i USA, eller har du tidligere været beskæftiget i USA uden forudgående tilladelse fra de US-amerikanske myndigheder?
 7. Er du nogensinde blevet nægtet US-amerikansk visum, som du har ansøgt om med dit aktuelle eller forrige pas, er du blevet nægtet indrejse i USA, eller har du tilbagetrukket din ansøgning om indrejse på et US-amerikansk indrejsested?
 8. Er du nogensinde blevet i USA i længere tid end den periode, som de amerikanske myndigheder har tilladt dig?
 9. Har du rejst til eller befundet dig i Irak, Iran, Korea – Nord, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien, Yemen eller den 1. marts 2011 eller senere?

Derudover omfatter behandlingen af din ansøgning også et automatisk baggrundstjek. Du kan i forbindelse med behandlingen af din ansøgning også blive bedt om yderligere oplysninger for at afgøre hvorvidt du er berettiget til ESTA eller ej.
Ved ankomst til USA er det den enkelte immigrationsofficers endelige beslutning, hvorvidt du får lov at komme ind i landet eller ej, og du kan i denne forbindelse igen blive stillet yderligere spørgsmål.

Hvordan ansøger man om ESTA?

Du kan nemt og hurtigt ansøge om ESTA ved at udfylde denne online ansøgningsformular. I forbindelse med ansøgningen skal du angive en række personoplysninger og dine rejsedetaljer. Derefter skal du besvare en række kvalifikatiosspørgsmål, som er med til at sikre at du er berettiget til en ESTA godkendelse. Så snart du har udfyldt og betalt din ansøgning, indsendes den til videre behandling.
Hvis der er ét eller flere felter i ansøgningen som du ikke kan udfylde (for eksempel hvis du ikke har et kontaktpunkt i USA), så kan du blot skrive UNKNOWN eller 0000 (for telefonnumre) i feltet.

Du kan finde hjælp til at udfylde felterne i ansøgningsformularen her.

Hvorhenne får man svar på sin ansøgning?

Du modtager svaret på din ansøgning på den emailadresse du angav i ansøgningsformularen. De fleste ansøgere får svar på deres ansøgning allerede indenfor en times tid, omend der i særlige tilfælde kan gå op til tre arbejdsdage. Hvis dit svar udebliver, så husk at tjekke spam-filteren i din email-klient.

Skal man bruge en fysisk kopi af sin ESTA godkendelse?

Din ESTA status er tilknyttet dit pasnummer i en central database. Dit flyselskab såvel som immigrationsmyndighederne kan dermed tilgå din ESTA godkendelse ved blot at scanne dit pas. Det er derfor ikke strengt nødvendigt at medbringe en fysisk kopi af din ESTA godkendelse. Med det sagt, så er det altid fint at medbringe en kopi til særtilfælde.

Hvad er varigheden af en ESTA godkendelse?

En ESTA godkendelse udstedes normalt med en gyldighed på 2 år, såfremt dit pas ikke udløber inden da. Hvis dit pas udløber indenfor under 2 år, så udstedes din ESTA godkendelse automatisk med en tilsvarende gyldighed. Hvis dit pas er lige ved at udløbe, kan det derfor være tilrådeligt at udsætte din ansøgning, indtil du først har fået udstedt dit nye pas.
Du kan i den 2 årige gyldighedsperiode besøge USA så ofte du vil. Det er dog vigtigt at det ikke fremstår som om at du i de facto bor i USA, hvilket kunne forekomme hvis du for eksempel rejser ind igen i USA straks efter din udrejse. I sådanne tilfælde risikerer du at blive hjemsendt og nægtet indrejse.

Læs mere om varigheden her.

Hvor længe må man opholde sig i USA med ESTA?

Med en ESTA rejsegodkendelse kan du opholde dig i USA i op til 90 dage ad gangen. Denne 90 dages periode starter fra og med din ankomst til USA, men omfatter også dage du opholder dig i f.eks. Canada eller Mexico, hvis du rejser dertil i forbindelse med din ferie i USA.

Eksempel: En familie rejser fra Danmark til Houston i USA. De opholder sig der i 50 dage. De rejser derfra videre til Monterrey, Mexico, i bil. Der opholder de sig i 25 dage. Ved deres tilbagekomst til USA, har de nu 15 dages gyldighed tilbage, da de i alt har opbrugt 75 dage.

Det er derfor vigtigt at man som rejsende holder nøje styr på hvor mange dage man i alt har opbrugt, da evt. overskred af det godkendte ophold kan ugyldiggøre ens ESTA, og påvirke den rejsendes fremtidige berettigelse til at ansøge om ESTA.

Hvilke rejseformål er tilladte med ESTA?

Med ESTA kan du rejse til USA med henblik på turisme, forretningsrejse, familiebesøg, lægehjælp og kortvarige kurser. Bemærk dog at du med ESTA ikke kan arbejde i USA eller studere på universiteter. Hvis du ønsker at rejse til USA med henblik på disse aktiviteter, så skal du bruge et dedikeret visum. Ligeledes skal journalister samt andre der ønsker at rapportere fra USA huske at ansøge om det korrekte visum.

Hvad gør jeg hvis jeg ikke er berettiget til ESTA?

Hvis du ikke er berettiget til at ansøge om ESTA, eller hvis din ansøgning er blevet afvist, betyder det ikke nødvendigvis at du aldrig kan besøge USA. Du er dog nødsaget til at ansøge om et turis- eller forretningsvisum, hvilket forudsætter et interview med en konsulærmedarbejder på den nærmeste amerikanske ambassade. Hvis du har grund til at forvente at din ansøgning kunne blive afvist, anbefaler vi at du ansøger i god tid, således at du alternativt kan nå at ansøge om et visum til din rejse.

Kildehenvisninger