Hvad er gyldigheden af ESTA og visa til USA?

Gyldigheden af en ESTA rejsegodkendelse varer normalt 2 år, og bevilger ophold i USA på op til 90 dage ad gangen. Visse faktorer kan dog lede til en kortere gyldighed. Her kan du se hvad der afgør gyldigheden af din ESTA rejsegodkendelse.

Hvor længe gælder et ESTA?

Hvor lang tid et ESTA gælder kommer an på en række faktorer, men som udgangspunkt kan man regne med 2 års gyldighed.

ESTA gyldighed er normalt 2 år

For de fleste vedkommende gælder deres ESTA rejsegodkendelse i 2 år. Gyldighedsperioden starter så snart ens ansøgning bliver godkendt. I denne periode kan man rejse til USA så mange gange som man ønsker, omend man ikke kan rejse tilbage til USA lige efter man lige har forladt landet.

Hvilke faktorer påvirker gyldigheden af mit ESTA?

En række faktorer kan medføre at din ESTA godkendelse varer kortere end de sædvanlige 2 år, såsom:

Gyldigheden af dit pas

Hvis dit pas udløber indenfor 2 år, så udløber din ESTA godkendelse per automatik samtidig. Det kan derfor være en god ide at forny dit pas før du ansøger om ESTA, såfremt dit pas alligevel er ved at udløbe.

Dine personoplysninger har ændret sig

Hvis nogen af dine personoplysninger ændrer sig, herunder dit fornavn, efternavn eller køn, bliver din ESTA godkendelse ugyldig med øjeblikkelig virkning, og du skal genansøge for at kunne rejse til USA igen.

Din nationalitet har ændret sig

Hvis du skifter nationalitet bliver din ESTA godkendelse med det samme ugyldig, og du skal genansøge om ESTA hvis du vil rejse til USA igen.

Dine svar til sikkerhedsspørgsmålene har ændret sig

Hvis du ikke længere kan besvare sikkerhedsspørgsmålene på en tilfredsstillenede vis (og denne situation ikke løser sig inden afrejse) kan du ikke rejse på din ESTA rejsegodkendelse, og du bliver i stedet nød til at ansøge om et visum i stedet.

Hvor langt et ophold gælder en ESTA godkendelse til?

Med en ESTA rejsegodkendelse kan du opholde dig i USA i op til 90 dage ad gangen. Men denne periode gælder også ophold i nabolandene Canada og USA, samt visse caribiske øer. Så hvis du f.eks. rejser til Mexico i 30 dage, så må du kun bruge 60 dage i USA. Denne regel kan også påvirke rejsende som blot mellemlander i USA på vej mod enten Canada eller Mexico.
Hvis du har planer om at opholde dig længere end 90 dage i et af de ovennævnte lande, og du samtidig har tænkt dig at mellemlande i USA, anbefaler vi at du først kontakter den amerikanske ambassade for rådgivning vedrørende din konkrete situation.

Hvor længe holder ESTA efter udstedelse?

Din ESTA godkendelse træder i kraft det øjeblik du får et positivt svar. Det er ikke muligt at anmode om en senere udstedelsesdato. Det kan derfor være en god ide at time det tidspunkt du ansøger på, således at du får dit svar i tide, men uden at du mister for meget af gyldighedsperioden.

Hvornår udløber mit ESTA?

En ESTA er gyldigt i op til 2 år eller når dit pas udløber. Du kan rejse på dit ESTA så mange gange du vil i løbet af gyldighedsperioden. Du må dog maksimalt opholde dig i 90 dage af gangen i USA.

Sådan tjekker du om dit ESTA er udløbet

Dit pas er udløbet hvis du har fået et nyt pas, eller hvis det er mere end 2 år siden at du sidste har været i USA. Det anbefales at du ansøger om et nyt ESTA med det samme.

Hvis du har ændret navn, eller hvis dine informationer har ændret sig i mellem tiden, så skal du også ansøge om et nyt ESTA. Du kan ikke ændre oplysningerne på din ESTA ansøgning uden at ansøge om et nyt ESTA.

Er det mindre end 2 år siden at du sidst var i USA, og har du hverken skiftet pas eller navn, så er dit ESTA højeste sandsynligt stadig gyldigt. Hvis du er usikker på om dit ESTA er gyldigt, eller hvis du ikke kan finde det, så anbefales det at du ansøger om et nyt. Du kan nemlig ikke komme ind i USA på et ugyldigt ESTA, og dit flyselskab vil ikke lade dig checke in eller boarde hvis du ikke har et gyldigt og aktivt ESTA.

Disse oplysninger skal bruges for at se om du stadig har et gyldigt ESTA

Hvis du ønsker at tjekke op på om din ansøgning stadig er godkendt, så skal du  bruge følgende oplysninger:

 • Pasnummer
 • Fødselsdagsdato
 • Statsborgerskab
 • Dit pas udstedelsesdato som vist i passet
 • Dit pas udløbsdato som vist i passet

Vi anbefaler altid at du ansøger om et nyt ESTA hvis du er i tvivl. Du kan søge om et nyt ESTA på dette link.

Hvis du ønsker at se om din gamle ESTA stadig er aktivt(det er kun aktivt hvis det er mindre end 2 år siden at du sidst var i USA, og hvis du ikke har fået nyt pas i mellem tiden), så kan du tjekke det på følgende link.

Hvor længe gælder et visum til USA

Danske rejsende anbefales at søge om et ESTA visum der giver dig et visumfrit ophold i maksimalt 90 dage. Et ESTA giver dig ikke automatisk ret til at komme ind i USA, og du kan i teorien bliver afvist i USA af en grænsevagt, hvis de ikke tror at du overholder kravene til ESTA.

Hvis du skal opholde dig i længere tid end 90 dage, så skal du fordi den amerikanske ambassade og søge om et turistvisum.

Med et turistvisum må du opholde dig i USA i op til 180 dage. Du skal være opmærksom på, at du skal kunne sandsynliggøre at du har de fornødne midler til at opholde dig i USA i den periode som du ønsker at opholde dig i USA i.

Det kan bevises med for eksempel hotel reservationer, tur og retur flybillet til Danmark og et bankudtog der viser at du har de fornødne midler til at betale for dit ophold i USA.

Du må ikke arbejde i USA

Hvis de amerikanske myndigheder mistænker at du har påtænkt dig at arbejde i USA for at betale for dit ophold i USA, så kan du risikerer at blive afvist. Hvis du rejser på et ESTA til USA, så risikerer du at blive afvist ligeså snart at du snakker med grænsevagten.

Ved ankomst til USA på et ESTA skal man forbi ESTA automaterne hvor man skal udprinte sit ESTA. Hvis man får et “X” på sit ESTA, så skal man desværre igennem en længere kø i immigrationen, hvor man vil blive udspurgt om hvad man skal i USA, hvor man skal bo og hvornår man flyver hjem. Hvis man ikke får et ‘X’ så plejer det at gå meget hurtigere at komme igennem immigrationen.

Hvis du skal til USA som turist og ikke skal opholde dig i mere end 90 dage i USA, så bør du altså ansøge om et ESTA. Hvis du skal opholde dig i længere tid i USA, så skal du forbi ambassaden i København og ansøge om et turistvisum.

Hvad sker der hvis min ESTA udløber imens jeg er i USA?

Din ESTA skal blot være gyldig ved indrejse til USA. Hvis gyldighedsperioden for dit ESTA udløber mens du stadig er i USA, er dette normalt ikke et problem.

ESTA skal blot gælde ved indrejse

Du skal blot bruge din ESTA til indrejse. Så hvis din ESTA godkendelse udløber efter din ankomst i USA, udgør dette ikke nødvendigvis et problem for den rejsende.

Husk at du skal bruge ESTA, selv hvis du ankommer fra et naboland

Dog kan du stadig skulle bruge dit ESTA hvis du under din rejse rejser frem og tilbage mellem USA og tredjlande. Så hvis du regner med at besøge f.eks. Canada eller Mexico på din rejse, anbefaler vi at du enten genansøger om ESTA inden afrejse, eller fornyer dit ESTA så snart det udløber.

Du må ikke overskride 90 dages-grænsen

Selvom at du må opholde dig i USA med en udløbet ESTA godkendelse, så er det vigtigt at du ikke overskrider 90 dages-grænsen for ophold i USA. Hvis du overskrider det tildelte ophold, kan du risikere fremadrettet at få problemer med indrejse i såvel USA som andre lande.

Hvis du ikke kan nå at forlade USA indenfor 90 dage kan du anmode om en undtagelse

Hvis du pga. en nødsituation ikke kan forlade USA i tide, så kan du anmode om en undtageæse ved at kontakte United States Citizenship and Immigration Services (USCIS). Dette er dog kun en mulighed i særtilfælde, og er ikke en mulighed hvis du blot ønsker at forlænge dit ophold for at bruge mere tid i USA.

Husk at du sagtens forny din ESTA godkendelse inden den udløber

Husk at du sagtens kan vælge at forny din ESTA godkendelse før den udløber. I så fald bliver din gamle ESTA godkendelse automatisk overskrevet. Hvis du gerne vil rejse til USA og samtidig frit kunne rejse til og fra nabolandene mens du er afsted, så kan dette være den bedste løsning.

Hvor mange gange kan jeg rejse ind og ud af USA på et ESTA visum?

Med en ESTA godkendelse kan du frit rejse til USA. Dog skal du være opmærksom på at dine ophold i nabolande til USA også tæller med i de 90 dage du må være i USA.

Du må rejse et ubegrænset antal gange til USA

Med en ESTA godkendelse kan du rejse til USA et ubegrænset antal gange som turist. Du kan også rejse ind og ud af USA så mange gange du vil mens du er afsted på din ferie.

Husk på 90 dages-reglen

Du skal dog huske på at 90 dages-grænsen for dit ophold nu også gælder for tid du bruger i nabolandene til USA (dvs. Canada, Mexico og de caribiske øer). Dvs. hvis du f.eks. har opholdt dig 30 dage i USA, 30 dage i Mexico og så rejser tilbage til USA, så må du kun blive der i 30 dage før du skal forlade landet.
Du kan altså ikke på nogen måde nulstille de 90 dage ved at rejse til nabolandene. Denne regel er indført for at forebygge ‘visa runs’ (situationer hvor turister rejser frem og tilbage over grænsen for på den måde at forlæge deres ophold).

Husk at ESTA ikke gælder til permanent ophold i USA

En af betingelserne for ESTA er at det ikke er gyldigt til permanent ophold i USA. Det vil sige at du ikke må opholde dig kontinuerligt i USA. Så hvis du f.eks. lige har været afsted på en rejse i USA, så forventes det at du bliver en periode i dit hjemland inden du vender tilbage. Hvis det mistænkes at du de facto bor i USA, så kan du blive afvist indrejse.

Hvordan fornyer jeg min ESTA?

Den eneste måde at fornye sin ESTA godkendelse på, er ved at indsende en ny ansøgning. Det er hverken muligt at opdatere sin ansøgning med nye oplysninger eller forlænge den.

Hvornår skal man bruge nyt ESTA?

Du skal bruge en ny ESTA godkendelse når den 2-årige gyldighedsperiode udløber, hvis du får udstedt et nyt pas, eller hvis nogen af oplysninger du angav i din ansøgning ændrer sig, herunder:

 • Dit navn
 • Dit køn
 • Din nationalitet
 • Dine svar på baggrundsspørgsmålene

Hvordan ansøger man om nyt ESTA?

Hvis du af en af de ovennævnte grund skal bruge en ny ESTA godkendelse, så skal du blot ansøge på ny ved at klikke på Ansøg nu-knappen øverst på siden.
Ansøgningsprocessen for at indhendte en ny ESTA ansøgning er dermed ikke anderledes når du genansøger end for rejsende der ansøger for første gang.

Din ESTA godkendelse er tilknyttet dit pasnummer

Det er ikke noget problem hvis du ansøger om en ny ESTA ansøgning selvom du allerede har en eksisterende ansøgning.

 • Hvis den 2-årige gyldighedsperiode er udløbet, bliver din gamle ESTA automatisk slettet
 • Hvis din gamle ESTA godkendelse er tilknyttet et gammelt pas eller gamle oplysninger, er den automatisk ugyldig.
 • Hvis du ansøger om en ny ESTA godkendelse med samme pas som en eksisterende ESTA godkendelse, så bliver den gamle godkendelse automatisk overskrevet.

Du kan dermed roligt ansøge om en ny ESTA godkendelse, da din nyeste ansøgning automatisk er den som systemet kommer til at indhente når din ESTA status bliver tjekket. Du behøves derfor ikke at prøve at slette eller ændre i dine gamle oplysninger, da dette er både umuligt og unødvendigt.

Kan jeg genbruge mit ESTA?

Ja du kan sagtens “genbruge” dit ESTA. Et ESTA er gyldigt i 2 år fra udstedelsesdatoen eller når dit pas udløber. Det er muligt at rejse ind i USA på et ESTA så mange gange man har lyst i perioden det er gyldigt. Du må dog maksimalt opholde dig 90 dage i USA på et ESTA.

Det tager cirka 10-20 minutter at udfylde en ESTA ansøgning, og der går gennemsnitligt op til 30 minutter før din ESTA er godkendt. I særlige tilfælde kan der gå op til 72 timer.

Hvis dit ESTA bliver afvist, så skal du ansøge om et regulært visum på den amerikanske ambassade i København.

Er der en grænse på hvor mange gange jeg kan bruge mit ESTA?

Der er ingen grænse. Dog skal du overholde reglerne om at du maksimalt må opholde dig i USA 90 dage ad gangen, og du må selvfølgelig ikke arbejde på et ESTA.

Hvis du rejser til USA flere gange kan du opleve at der bliver stillet spørgsmål til hvorfor du gør dette.

Kan jeg genbruge mit ESTA hvis jeg har fået et nyt pas?

Hvis du får et nyt pas, du skifter navn, køn eller statsborgerskab, så skal du ansøge om en ny rejsetilladelse(ESTA).

Du skal også ansøge om et nyt ESTA hvis dit svar til et af ‘Eligiblity Questions’ ændre sig.