Betingelser

Vores betingelser opsummeret; ESTA.dk tager INTET ansvar for indhold, politikker og forretningsmetoder på de 3. parts sider vi måtte linke til. ESTA.dk er IKKE tilknyttet den amerikanske regering. ESTA.dk er IKKE tilknyttet nogle regeringer. ESTA.dk er IKKE på nogle måde tilknyttet de 3. parts sider, som vi eventuelt måtte linke til. ESTA.dk tager IKKE ansvar for de oplysninger vi stiller til rådighed for besøgende. Det er den besøgendes EGET ansvar, at sikre sig at de oplysninger de finder på vores side er rigtige.

Vilkår og betingelser

Sidst opdateret: 10. november 2021

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før du trykker på links på vores hjemmeside,
og før du gør brug af informationerne på vores hjemmeside.

Fortolkning og definitioner

Fortolkning

De ord, hvor det første bogstav er stort, har betydninger defineret under følgende betingelser. De følgende definitioner skal have samme betydning, uanset om de optræder i ental eller flertal.

Definitioner

Med henblik på disse vilkår og betingelser:

  • Affiliate betyder en enhed, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med en part, hvor “kontrol” betyder ejerskab af 50 % eller mere af aktierne, kapitalandele eller andre værdipapirer, der er berettiget til at stemme til valg af bestyrelse eller anden administrerende myndighed.
  • Land henviser til: Hong Kong SAR China
  • Selskab (omtalt som enten “virksomheden”, “vi”, “os” eller “vores” i denne aftale) refererer til Travel Partners Worldwide LLC, 1309 Coffeen Avenue STE 1200, 82801 Sheridan, USA
  • Enhed betyder enhver enhed, der kan få adgang til Tjenesten, såsom en computer, en mobiltelefon eller en digital tablet.
  • Tjenesten henviser til Hjemmesiden.
  • Vilkår og betingelser (også kaldet “Betingelser”) betyder disse vilkår og betingelser, der udgør hele aftalen mellem dig og virksomheden vedrørende brugen af Tjenesten.
  • Tredjeparts sociale medietjeneste betyder alle tjenester eller indhold (herunder data, information, produkter eller tjenester) leveret af en tredjepart, som kan vises, inkluderes eller gøres tilgængeligt af Tjenesten.
  • Hjemmesiden henviser til ESTA.dk, tilgængelig fra https://www.esta.dk/
  • Du betyder den person, der tilgår eller bruger Tjenesten, eller den virksomhed eller anden juridisk enhed, på vegne af hvilken en sådan person har adgang til eller bruger Tjenesten, alt efter hvad der er relevant.

Anerkendelse

Disse er vilkårene og betingelserne for brugen af ​​denne tjeneste og den aftale, der fungerer mellem dig og virksomheden. Disse vilkår og betingelser angiver alle brugeres rettigheder og forpligtelser vedrørende brugen af ​​tjenesten.

Din adgang til og brug af tjenesten er betinget af din accept af og overholdelse af disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser gælder for alle besøgende, brugere og andre, der tilgår eller bruger tjenesten.

Ved at tilgå eller bruge tjenesten accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser. Hvis du er uenig i nogen del af disse vilkår og betingelser, må du ikke få adgang til tjenesten.

Du erklærer, at du er over 18 år. Virksomheden tillader ikke personer under 18 at bruge Tjenesten.

Din adgang til og brug af Tjenesten er også betinget af Din accept af og overholdelse af Virksomhedens Privatlivspolitik. Vores privatlivspolitik beskriver vores politikker og procedurer for indsamling, brug og videregivelse af dine personlige oplysninger, når du bruger applikationen eller webstedet og fortæller dig om dine rettigheder til privatlivets fred, og hvordan loven beskytter dig. Læs venligst vores privatlivspolitik omhyggeligt, før du bruger vores service.

Links til andre websteder

Vores Service kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af virksomheden.

Virksomheden har ingen kontrol over, og påtager sig intet ansvar for, indholdet, privatlivspolitikkerne eller praksis på tredjepartswebsteder eller -tjenester. Du anerkender og accepterer endvidere, at virksomheden ikke er ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab forårsaget eller påstået at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller tilliden til sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller gennem sådanne websteder eller tjenester.

Vi anbefaler dig på det kraftigste at læse vilkårene og betingelserne og privatlivspolitikkerne for tredjepartswebsteder eller -tjenester, som du besøger.

Afslutning

Vi kan afslutte eller suspendere din adgang øjeblikkeligt, uden forudgående varsel eller ansvar, uanset årsag, herunder uden begrænsning, hvis du overtræder disse vilkår og betingelser.

Ved opsigelse ophører din ret til at bruge tjenesten øjeblikkeligt.

Ansvarsbegrænsning

Virksomheden har ingen kontrol over, og påtager sig intet ansvar, i forhold til de 3. parts hjemmesider vi måtte linke til.

“SOM DEN ER” og “SOM TILGÆNGELIG” Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten leveres til dig “SOM DEN ER” og “SOM TILGÆNGELIG” og med alle fejl og mangler uden garanti af nogen art. I det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, frasiger virksomheden sig på egne vegne og på vegne af sine tilknyttede virksomheder og dets og deres respektive licensgivere og tjenesteudbydere sig udtrykkeligt alle garantier, hvad enten det er udtrykkeligt, underforstået, lovbestemt eller på anden måde, med hensyn til Service, herunder alle underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, titel og ikke-krænkelse, og garantier, der kan opstå som følge af handel, ydelse, brug eller handelspraksis. Uden begrænsning til det foregående giver virksomheden ingen garanti eller tilsagn og giver ingen repræsentation af nogen art, at tjenesten vil opfylde dine krav, opnå tilsigtede resultater, være kompatibel eller arbejde med anden software, applikationer, systemer eller tjenester, fungere uden afbrydelse, opfylde enhver præstations- eller pålidelighedsstandard eller være fejlfri, eller at eventuelle fejl eller mangler kan eller vil blive rettet.

Uden begrænsning af det foregående giver hverken virksomheden eller nogen af ​​virksomhedens udbydere nogen repræsentation eller garanti af nogen art, udtrykkelig eller underforstået: (i) med hensyn til driften eller tilgængeligheden af ​​Tjenesten eller oplysningerne, indholdet og materialer eller produkter inkluderet derpå; (ii) at tjenesten vil være uafbrudt eller fejlfri; (iii) med hensyn til nøjagtigheden, pålideligheden eller valutaen af ​​enhver information eller indhold leveret gennem tjenesten; eller (iv) at tjenesten, dens servere, indholdet eller e-mails sendt fra eller på vegne af virksomheden er fri for vira, scripts, trojanske heste, orme, malware, tidsbomber eller andre skadelige komponenter.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af visse typer garantier eller begrænsninger af gældende lovbestemte rettigheder for en forbruger, så nogle eller alle ovenstående undtagelser og begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. Men i et sådant tilfælde skal de undtagelser og begrænsninger, der er angivet i dette afsnit, anvendes i det videst mulige omfang, der kan håndhæves under gældende lovgivning.

Lovvalg

Landets love, med undtagelse af dets regler om lovkonflikter, skal regulere disse vilkår og din brug af tjenesten. Din brug af applikationen kan også være underlagt andre lokale, statslige, nationale eller internationale love.

Tvister

Hvis du har nogen bekymring eller tvist om tjenesten, accepterer du først at prøve at løse tvisten uformelt ved at kontakte virksomheden.

For brugere i Den Europæiske Union (EU).

Hvis du er forbruger i EU, vil du drage fordel af alle obligatoriske bestemmelser i loven i det land, hvor du er bosat.

USAs juridiske overholdelse

Du repræsenterer og garanterer, at (i) du ikke befinder dig i et land, der er underlagt den amerikanske regerings embargo, eller som er blevet udpeget af den amerikanske regering som et “terroriststøttende” land, og (ii) du ikke er opført på enhver amerikansk regerings liste over forbudte eller begrænsede parter.

Adskillelse og afkald

Adskillelighed

Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for at være uhåndhævelig eller ugyldig, vil en sådan bestemmelse blive ændret og fortolket for at opnå formålene med en sådan bestemmelse i videst muligt omfang under gældende lov, og de resterende bestemmelser vil fortsætte med fuld kraft og virkning.

Afkald

Med undtagelse af det, der er angivet heri, vil manglende udøvelse af en rettighed eller at kræve opfyldelse af en forpligtelse i henhold til disse vilkår ikke påvirke en parts mulighed for at udøve en sådan rettighed eller kræve en sådan opfyldelse på noget tidspunkt derefter, og frafaldet af et brud udgør heller ikke et frafald. af ethvert efterfølgende brud.

Oversættelse fortolkning

Disse vilkår og betingelser kan være blevet oversat, hvis vi har gjort dem tilgængelige for dig på vores tjeneste.
Du accepterer, at den originale engelske tekst har forrang i tilfælde af en tvist.

Ændringer af disse vilkår og betingelser

Vi forbeholder os retten til efter vores eget skøn at ændre eller erstatte disse vilkår til enhver tid. Hvis en revision er væsentlig, vil vi gøre en rimelig indsats for at give mindst 30 dages varsel, før eventuelle nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring afgøres efter vores eget skøn.

Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge vores tjeneste, efter at disse revisioner træder i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, helt eller delvist, bedes du stoppe med at bruge hjemmesiden og tjenesten.

Kontakt Os

Hvis du har spørgsmål til disse vilkår og betingelser, kan du kontakte os: