Hvad diskvalificerer dig til en ESTA?

Langt de fleste rejsende med dansk statsborgerskab kan ansøge om ESTA. Dog er visse grupper rejsende ukvalificerede til at ansøge om ESTA. Her kan du læse hvem der er omfattet.

Rejsende der ikke besidder et e-pas

For at kunne ansøge om ESTA, skal du have et såkaldt biometrisk pas med en maskinlæsbar zone (MRZ) i bunden. Dog har langt de fleste danske rejsende allerede et e-pas/biometrisk pas, i og med at alle pas udstedt siden 2012 er af denne type. Du kan genkende e-pas ud fra det gyldne logo på forsiden.

Rejsende der er på overvågningslister

Når du ansøger om ESTA, bliver dine informationer automatisk tjekket i en række databaser, herunder overvågningslister vedligeholdt af FBI. Hvis du er på en af disse lister, kan du risikere ikke at blive godkendt til ESTA.

Ansøgere der ikke tilfredsstillende kan besvare baggrundsspørgsmålene

For at kunne ansøge om ESTA skal du også kunne svare “Nej” til de 9 baggrundsspørgsmål i ansøgningsformularen.

Baggrundsspørgsmålene

 1. Har du en fysisk eller psykisk lidelse, eller er du afhængig af stoffer, eller har du i øjeblikket nogle af de følgede sygdomme:
 • Ulcus molle
 • Gonoré
 • Granuloma inguinale
 • Smitsom spedalskhed
 • Lymphogranuloma venrum
 • Smitsom syfilis
 • Aktiv tuberkulose
 1. Er du blevet arresteret eller dømt for en forbrydelse, der resulterede i alvorlig beskadigelse af ejendom eller alvorlig skade på en anden person eller statslig myndighed?
 2. Har du nogensinde overtrådt nogen lov i forhold til at besidde, bruge eller distribuere ulovlige stoffer?
 3. Søger du deltagelse i, eller har du nogensinde deltaget i, terroristaktviteter, spionage, sabotage eller folkedrab?
 4. Har du nogensinde begået bedrageri eller givet et misvisende billede af dig selv for at opnå, eller hjælpe andre med at opnå, et visum eller adgang til USA?
 5. Søger du i øjeblikket arbejde i USA, eller har du tidligere været ansat i USA uden forudgående tilladelse fra den amerikanske regering?
 6. Er du nogensinde blevet nægtet et amerikansk visum, som du ansøgte om med dit nuværende eller tidligere pas, eller er du nogensinde blevet nægtet adgang til USA eller fået trukket din ansøgning tilbage om indrejse til USA ved et amerikansk indrejsested?
 7. Har du nogensinde opholdt dig længere i USA end perioden tildelt dig af den amerikanske regering?
 8. Har du rejst til eller været i Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Yemen den 1. marts 2011 eller senere?