Hvem er berettiget til ESTA?

Langt de fleste danske rejsende får godkendt deres ansøgninger om ESTA rejsegodkendelser. Dog er der visse omstændigheder, under hvilke du som rejsende ikke er berettiget til at få udstedt en ESTA rejsegodkendelse. Du kan læse mere om kravene for ESTA her.

Hvad diskvalificerer dig til en ESTA?

Langt de fleste rejsende med dansk statsborgerskab kan ansøge om ESTA. Dog er visse grupper rejsende ukvalificerede til at ansøge om ESTA. Her kan du læse hvem der er omfattet.

Rejsende der ikke besidder et e-pas

For at kunne ansøge om ESTA, skal du have et såkaldt biometrisk pas med en maskinlæsbar zone (MRZ) i bunden. Dog har langt de fleste danske rejsende allerede et e-pas/biometrisk pas, i og med at alle pas udstedt siden 2012 er af denne type. Du kan genkende e-pas ud fra det gyldne logo på forsiden.

Rejsende der er på overvågningslister

Når du ansøger om ESTA, bliver dine informationer automatisk tjekket i en række databaser, herunder overvågningslister vedligeholdt af FBI. Hvis du er på en af disse lister, kan du risikere ikke at blive godkendt til ESTA.

Ansøgere der ikke tilfredsstillende kan besvare baggrundsspørgsmålene

For at kunne ansøge om ESTA skal du også kunne svare “Nej” til de 9 baggrundsspørgsmål i ansøgningsformularen.

Baggrundsspørgsmålene

 1. Har du en fysisk eller psykisk lidelse, eller er du afhængig af stoffer, eller har du i øjeblikket nogle af de følgede sygdomme:
 • Ulcus molle
 • Gonoré
 • Granuloma inguinale
 • Smitsom spedalskhed
 • Lymphogranuloma venrum
 • Smitsom syfilis
 • Aktiv tuberkulose
 1. Er du blevet arresteret eller dømt for en forbrydelse, der resulterede i alvorlig beskadigelse af ejendom eller alvorlig skade på en anden person eller statslig myndighed?
 2. Har du nogensinde overtrådt nogen lov i forhold til at besidde, bruge eller distribuere ulovlige stoffer?
 3. Søger du deltagelse i, eller har du nogensinde deltaget i, terroristaktviteter, spionage, sabotage eller folkedrab?
 4. Har du nogensinde begået bedrageri eller givet et misvisende billede af dig selv for at opnå, eller hjælpe andre med at opnå, et visum eller adgang til USA?
 5. Søger du i øjeblikket arbejde i USA, eller har du tidligere været ansat i USA uden forudgående tilladelse fra den amerikanske regering?
 6. Er du nogensinde blevet nægtet et amerikansk visum, som du ansøgte om med dit nuværende eller tidligere pas, eller er du nogensinde blevet nægtet adgang til USA eller fået trukket din ansøgning tilbage om indrejse til USA ved et amerikansk indrejsested?
 7. Har du nogensinde opholdt dig længere i USA end perioden tildelt dig af den amerikanske regering?
 8. Har du rejst til eller været i Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Yemen den 1. marts 2011 eller senere?

Afvist visum til USA

Selvom at langt de fleste visumansøgninger bliver godkendt, så bliver et fåtal af ansøgninger dog afvist. Her kan du se hvorfor ens ansøgning kan blive afvist, og hvordan en afvisning påvirker ansøgeren.

Af hvilke årsager kan min ansøgning blive afvist?

Der er en lang række årsager til at ens ansøgning kan blive afvist. Du kan finde en udførlig liste med samtlige kriterier her (bemærk at listen kun er tilgængeligt på engelsk). Herunder kan du se nogen eksempler på hvorfor ansøgninger bliver afvist.

Hyppige årsager til at ansøgninger bliver afvist:

 • Ansøgeren gennemførte ikke ansøgningen fuldstændigt, eller inkluderede ikke alt den udbedte dokumentation.
 • Ansøgeren kunne ikke substantiere at vedkommende ikke har en intention om at immigrere til USA.
 • Ansøgeren er dømt for en forbrydelse der involverer moralsk fordærv.
 • Ansøgeren er dømt for en forbrydelse vedrørende stoffer.
 • Ansøgeren har to eller flere kriminelle domme med en kombineret straf på 5 år eller derover.
 • Ansøgeren kunne ikke præsentere den udbedte støtteerklæring.
 • Ansøgeren misrepræsenterede væsentlige fakta eller snød for at få et visum.
 • Ansøgeren overskred tidligere den givne opholdsperiode i USA.

Der er dermed en lang række grunde til at ens visum kan blive afvist. Men så længe du udfylder din ansøgning omhyggeligt og sandfærdigt, og så længe du ikke har en kriminel baggrund, så burde du formentlig ikke få problemer med at få godkendt din ansøgning.

Hvad sker der hvis min ansøgning bliver afvist?

Hvis din ansøgning bliver afvist kan du ikke få refunderet behandlingsgebyret for din ansøgning. Hvis din ansøgning blev afvist pga. en ufærdig ansøgning eller manglende dokumentation, har du et år til at indsende den manglende information og/eller dokumentation. Ellers skal du ansøge på ny. Hvis du er blevet afvist af andre årsager, skal du uanset hvad ansøge og betale på ny. Hvis du blev afvist grundet sektion 214(b), skal du kunne demonstrere at dine omstændigheder har ændret sig siden din oprindelige ansøgning.

Kan jeg få dispensation?

Såfremt du ellers er berettiget til et visum, så kan du i visse tilfælde få en dispensation, således at du er fritaget for den regel der ville gøre dig uberettiget. Dispensation gives på skønsmæssigt af de konsulære medarbejdere, og du vil blive informeret af dem om hvorvidt du potentielt er berettiget til dispensation.

Mit ESTA er blevet afvist – hvordan ansøger jeg om et visum til USA?

Ind imellem oplevere danske rejsende at deres ESTA ansøgning til USA bliver afvist. I dette tilfælde skal man ansøge om et B1 visum på den amerikanske ambassade i København:

 1. Book en tid på den amerikanske ambassade i København
 2. Indbetal ansøgningsgebyret på 160 USD (1040 DKK)
 3. Tag til visumsamtale på den amerikanske ambassade
 4. Vent i gennemsnitligt 1 uge på at din visumansøgning bliver behandlet
 5. Modtag dit pas med dit visum i posten(hvis dit visum er blevet godkendt)

Jeg tror at jeg har lavet en fejl i min ESTA ansøgning, og at det er derfor at den er blevet afvist

Hvis man ved en fejl er kommet til at svare ‘Ja’ på et ‘Eligibility Question’, så kan man have fået afvist sin ESTA på et forkert grundlag.

Generelt er det vores erfaring at alle ESTA ansøgninger der har svaret ‘Ja’ til et ‘Eligibility Question’ bliver afvist.

Ansøgere der har lavet en fejl på deres ESTA ansøgning skal lave en helt ny ansøgning, og betale ansøgningsgebyret igen.

Hvorfor er min ESTA ansøgning blevet afvist?

Der er flere årsager til at en ESTA ansøgning er blevet afvist, og den mest udbredte årsag er hvis du ikke kvalificerer dig til en ESTA. Du kvalificerer dig ikke til en ESTA hvis du ikke er statsborger i et land på Visa-Waiver landelisten, eller hvis du ikke kan svare ‘Nej’ til alle eligibility spørgsmålene.

Jeg overholder alle ESTA krav, men jeg er alligevel blevet afvist

Der er personer som bliver afvist selvom at de tror at de overholder alle ESTA krav. Årsagen er at selvom du ikke har en plettet straffeattest, så kan du stadig blive afvist. Hvis du tidligere har haft en plettet straffeattest, men den nu er ren, så vil du stadig blive afvist.

Derudover vil du blive afvist hvis du nogensinde er blevet anholdt, også selvom anholdelsen ikke førte til en dom.

ESTA for rejsende med handicap

Selvom at du er en rejsende med handicap kan du i de fleste tilfælde godt stadig ansøge om ESTA. Det er kun rejsende med særligt smitsomme sygdomme som ikke har mulighed for at ansøge, samt rejsende med visse fysiske og psykiske lidelser eller afhængighedsproblemer. I denne guide kan du se hvilke sundhedsproblemer der kan medføre indrejserestriktioner.

Hvis du lider af en sygdom

Folk der lider af visse smitsomme sygdomme som der negativt kan påvirke folkesundheden kan ikke ansøge om ESTA. Disse rejsende anbefales i stedet at ansøge om et visum på den amerikanske ambassade.

Hvilke sygdomme er omfattet af denne restriktion?

 • Kolera
 • Difteritis
 • Tuberkulose (smitsom)
 • Pest
 • Kopper
 • Gul feber
 • Viral hæmoragisk feber, herunder:
  • Ebola
  • Lassa
  • Marburg
  • Krim-Congo
 • Alvorlige akutte luftvejssygdomme som der kan overføres til andre personer og sandsynligvis medføre dødsfald.

Fysiske og psykiske lidelser

Du kan være omfattet af restriktionerne såfremt du:

 • På nuværende tidspunkt lider af en fysisk eller psykisk lidelse og i den forbindelse en sygehistorie for adgærd, der kan udgøre eller har udgjort en trussel for din egen eller andres ejendom, sikkerhed eller helbred.
 • Har haft en fysisk eller psykisk lidelse og i den forbindelse en sygehistorie for adfærd, der udgjorde en trussel for din eller andres ejendom, sikkerhed eller helbred, og lidelsen kan opstå igen eller føre til anden skadelig adfærd.

Såfremt din lidelse altså ikke udgør, har udgjort eller kan udgøre nogen skade på enten dig selv eller andres ejendom, sikkerhed eller helbred er det ikke et problem i forbindelse med din ESTA ansøgning, og du kan svare nej til det relevante sikkerhedsspørgsmål.

Stofmisbrugere og narkomaner

Stofmisbrugere eller narkomaner kan nægtes indrejse.

De fleste handicappede rejsende kan sagtens få ESTA

Det er kun få grupper som ikke har mulighed for at ansøge om ESTA. Langt de fleste handicappede, hvis lidelse ikke udgør en fare for dem selv eller andre bør som udgangspunkt ikke have noget problem i forhold til at få en ESTA rejsegodkendelse når de skal rejse til USA. Såfremt du stadig er i tvivl om hvorvidt dit handicap gør dig uberettiget til ESTA bør du kontakte den amerikanske ambassade, som kan give et svar som tager udgangspunkt i din specifikke situation.
Hvis du ikke er berettiget til ESTA pga. din situation kan du muligvis stadig få et visum til USA ved at tage kontakt til den amerikanske ambassade.