Sådan udfylder du din ESTA ansøgning korrekt

Når du ansøger om ESTA skal du angive en række oplysninger for at kunne indsende din ansøgning. Disse ansøgninger bruges primært til at sikre at du ikke udgør nogen sikkerhedsfare og at du forlader USA indenfor 90 dage.

Hvilke informationer skal jeg oplyse i min ESTA ansøgning?

Pasoplysninger

Til at starte med bliver du bedt om at angive dine pasoplysninger, heriblandt følgende informationer:

 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Pasnummer
 • Nationalitet
 • Udstedelsessted (dvs. den kommune der har udstedt dit pas).
 • Udstedelsesland
 • Udstedelsesdato
 • Udløbsdato

Det er meget vigtigt at dine pasoplysninger indtastes nøjagtigt som de fremgår af dit pas. Din ESTA godkendelse er nemlig tilknyttet dit pas, så hvis der er nogen uoverensstemmelser imellem dit pas og de oplysninger du har angivet, så risikerer du at blive nægtet boarding eller indrejse.

Emailadresse

Du skal herefter angive din emailadresse. Det er vigtigt at du angiver den uden stavefejl, da du modtager svaret på din ansøgning på denne adresse. Hvis der er fejl i din emailadresse risikerer du dermed at du ikke modtager svaret på din ansøgning i tide.

Personoplysninger

Du skal også angive dine personoplysninger, herunder din adresse, telefonnummer, navnene på dine forældre og ansættelsinformation.

Rejsedetaljer

I denne sektion skal du angive rejsedetaljerne for din rejse til USA. Først skal du angive hvorvidt USA er din slutdestination, eller om du blot mellemlander.
Såfremt USA er din slutdestination skal du angive oplysninger vedrørende dit kontaktpunkt i landet. Med kontaktpunkt menes der f.eks. hotel, Airbnb vært eller familie som du overnatter hos. Hvis ikke du har noget kontaktpunkt (hvis du f.eks. rejser rundt i en autocamper) kan du udfylde felterne med “UNKNOWN” eller “0000”.
Herefter skal du angive din nødkontakt. Dette kan enten være en person i USA, eller det kan være en person i dit hjemland.

Baggrundsspørgsmål

Slutteligt skal du besvare en række baggrundsspørgsmål:

 1. Har du en fysisk eller psykisk lidelse, eller er du afhængig af stoffer, eller har du i øjeblikket nogle af de følgede sygdomme:
 • Ulcus molle
 • Gonoré
 • Granuloma inguinale
 • Smitsom spedalskhed
 • Lymphogranuloma venrum
 • Smitsom syfilis
 • Aktiv tuberkulose
 1. Er du blevet arresteret eller dømt for en forbrydelse, der resulterede i alvorlig beskadigelse af ejendom eller alvorlig skade på en anden person eller statslig myndighed?
 2. Har du nogensinde overtrådt nogen lov i forhold til at besidde, bruge eller distribuere ulovlige stoffer?
 3. Søger du deltagelse i, eller har du nogensinde deltaget i, terroristaktviteter, spionage, sabotage eller folkedrab?
 4. Har du nogensinde begået bedrageri eller givet et misvisende billede af dig selv for at opnå, eller hjælpe andre med at opnå, et visum eller adgang til USA?
 5. Søger du i øjeblikket arbejde i USA, eller har du tidligere været ansat i USA uden forudgående tilladelse fra den amerikanske regering?
 6. Er du nogensinde blevet nægtet et amerikansk visum, som du ansøgte om med dit nuværende eller tidligere pas, eller er du nogensinde blevet nægtet adgang til USA eller fået trukket din ansøgning tilbage om indrejse til USA ved et amerikansk indrejsested?
 7. Har du nogensinde opholdt dig længere i USA end perioden tildelt dig af den amerikanske regering?
 8. Har du rejst til eller været i Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Yemen den 1. marts 2011 eller senere?

Hjælp til felterne i ESTA ansøgningen

Det kan som dansk rejsende til tider være svært at vide hvordan man indtaster danske navne og oplysninger i en formular til international brug. Her forklarer vi hvordan du som dansk ansøger skal udfylde ansøgningsformularen.

Hvordan indtaster jeg Ø, Æ eller Å i min ESTA formular (Specielle bogstaver)?

Når du skal indtaste navne med Æ, Ø eller Å i, skal du indtaste dem som de fremgår af den maskinlæsbare zone (MRZ) i bunden af dit pas. Det vil sige at du som tommelfingerregel skal erstatte Æ med AEØ med OE og Å med AA. Så, for eksempel, hvis du skulle angive navnet Jørgen i din ansøgning, ville du i stedet skulle indtaste det som Joergen i din ansøgning.

Hvad skal jeg indtaste i Stat, Provins og Region?

Når du som dansker skal udfylde feltet ‘State, Provins og Region’, skal du bare angive hvilken region du bor i. Dvs. enten HovedstadenSjællandNordjyllandMidtjylland eller Syddanmark. Du kan altså ignorere resten af spørgsmålet, da du ikke skal angive en stat eller provins, hvis du er bosat i Danmark.

Hvad er ‘Passport Expiry Date’?

‘Passport Expiry Date’ betyder ‘udløbsdato for pas’. Her skal du angive datoen i bunden at dit pas, som angiver hvornår dit pas udløber. Når du rejser til USA skal dit pas være gyldigt ved indrejse, og så længe du opholder dig i USA. Der er dog ikke nogen specifik regel om hvor meget gyldighed dit pas skal have ved indrejse.

Hvad skal jeg indtaste pasnummer-feltet?

I pasnummer-feltet skal indtaste dit pasnummer. Dette er et dokumentnummer der bruges til at identificere dit pas. Dette nummer bruges også til at indhente din godkendelse ved indrejse, så det er vigtigt at du indtaster det korrekt. Du finder dette nummer i det øvre højre hjørne af dit pas. Du skal dog ikke forveksle dette nummer med dit personnummer.

Sådan udfylder du ansættelsesoplysningerne

I denne sektion skal du angive følgende oplysninger:

 • Navn på din arbejdsgiver: Her skal du angive det firma du er ansat hos.
 • Adresse: Adressen på din arbejdsplads.
 • By: Den by din arbejdsplads er i.
 • Region: Den region din arbejdsplads er i.
 • Land: Det land din arbejdsplads er i.
 • Telefonnummer: Her kan du for eksempel give telefonnummeret til receptionen på din arbejdsplads.
 • Stilling: Hvilken stilling arbejder du i?

Kan jeg få ESTA selvom jeg er ulønnet eller arbejdsløs?

Ja. Din jobsituation har ingen indvirkning på om du kan få ESTA eller ej. Det er dog vigtigt at du svarer korrekt på dette spørgsmål, da disse informationer mulgivis bliver tjekket ved ankomst.

Har ESTA en kundeservice jeg kan ringe til?

Ja, du kan kontakte Travel Communications Center på dette nummer: 1-202-325-8000. Du skal dog være opmærksom på at opkald hertil er omfattet af dit teleselvskabs sædvanlige priser for opkald til USA.

Skal jeg kun udfylde mit fornavn når jeg udfylder min ESTA ansøgning?

Nej, det er vigtigt at du fuldbyrdigt angiver alle dine personlige oplysninger når du udfylder din ESTA ansøgning, herunder både dit fornavn såvel som efternavn. Mellemnavne skal også angives. Som udgangspunkt er dit mellemnavn et del af dit fornavn. Jens Peter Hansen skal for eksempel skrive Jens Peter i ‘Fornavn’ og Hansen i ‘Efternavn’. Du bør altid selv kigge i dit pas om dit mellemnavn er en del af dit ‘Fornavn’ eller ‘Efternavn’.

Det er vigtigt at alle dine oplysninger er korrekte

Når du ansøger om ESTA er det vigtigt at alle dine oplysninger stemmer nøjagtigt overens med dem i dit pas. Hvis det ikke er tilfældet, kan du risikere at få din ansøgning afvist eller at blive nægtet enten boarding eller indrejse.
Af denne grund er det vigtigt at du er både sandfærdig og omhyggelig når du udfylder din ansøgning, således at du undgår en potentiel situation hvor din ansøgning bliver erklæret ugyldig.

Din ESTA godkendelse er tilknyttet dit pas i systemet

ESTA systemet fungerer således at ens ansøgning er tilknyttet ens pasnummer. Af denne grund er det vigtigt at dine oplysninger fremgår nøjagtigt på samme måde som de står i den maskinlæsbare zone (MRZ) i bunden af dit pas. Hvis der er nogen uoverensstemmelser derimellem, kan du risikere at blive afvist.

Husk også at nærlæse baggrundsspørgsmålene

Det er også meget vigtigt at du nøje læser baggrundsspørgsmålene i ansøgningsformularen. Hvis du ikke besvarer dem korrekt, selv hvis det skyldes en fejl, kan du fremadrettet risikere at blive nægtet indrejse i USA, såvel som andre lande.

Det er vigtigt at du udfylder din ESTA ansøgning korrekt

Det er dermed meget vigtigt at du angiver alle dine informationer korrekt, og at du besvarer sikkerhedsspørgmålene ærligt. ESTA systemet er tilknyttet en lang række databaser, så du kan som ansøger risikere at evt. udeladelser/misrepræsentationer bliver opdaget, hvilket kan gøre det svært fremadrettet af få rejsegodkendelser eller visa til USA eller lande som USA deler informationer med.

Hvad betyder ‘US Point of Contact’ (kontaktpunkt i USA) på ESTA formularen?

Når du udfylder ESTA formularen bliver du bedt om at angive dit ‘US Point of Contact’, eller på dansk dit ‘kontaktpunkt i USA’. Men hvad menes der helt nøjagtigt med det?

Dit kontaktpunkt i USA afhænger af hvilken type rejse du er på

Kontaktpunkt i USA betyder kort sagt bare et sted hvor det er muligt at tage kontakt til dig mens du er i USA. Så alt afhængig af hvilken type rejse du er på, kan det betyde:

Familie eller venner i USA

Hvis du er i USA for at besøge nogen venner eller din familie, så vil de blive betragtet som dit kontaktpunkt i USA.

Hotel

Hvis du er på turist- eller forretningsrejse, så kan du simpelthen angive det hotel, hvor du hovedsageligt kommer til at opholde dig.

Airbnb

Hvis du lejer en Airbnb, så kan du angive adressen dertil, samt kontaktoplysningerne for værten.

Arbejdsplads

Såfremt du er i USA i arbejdsøjemed, så kan du også angive kontaktoplysninger for den virksomhed, hvor du kommer til at udføre en opgave på vegne af din arbejdsgiver udenfor USA.

Du behøves ikke at angive et kontaktpunkt

Hvis du ikke kommer til at have noget kontaktpunkt i USA under din rejse, såsom hvis du f.eks. rejser rundt i en autocamper eller er på ferie i vildmarken, så er det også en mulighed simpelthen at skrive UNKNOWN i alle felter. I telefonfeltet skriver du blot 0000.