Kan jeg ansøge om ESTA som tidligere straffet?

Hvis du som dansk statsborger ønsker at rejse visumfrit til USA, så skal du først indhente en ESTA forhåndsgodkendelse. USA har strenge indrejsekrav, og hvis du tidligere er blevet straffet for visse forbrydelser, kan din ESTA ansøgning blive afvist. I så fald kan du dog stadig ansøge om et traditionelt visa igennem den amerikanske ambassade. Du skal dog huske på at denne proces tager længere tid end at ansøge om ESTA, hvorfor du bør påbegynde så tidligt som muligt. Her kan du læse mere om hvilke domme kan påvirke dine muligheder for at få tildelt en ESTA rejsetilladelse.

Hvilke domme kan have indvirkning på ens ESTA ansøgning?

Det er ikke alle domme som kan påvirke ens chance for at få godkendt ens ESTA ansøgning. Det er derimod kun hvis man er blevet dømt for en af de fortrædelser, som der er omtalt i ansøgningsformularen. I formularen lægges der vægt på følgende fortrædelser:

  • Er du nogensinde blevet arresteret eller dømt for en forbrydelse, der har resulteret i alvorlig skade på ejendom eller alvorlig skade på en anden person eller regeringsmyndighed?
  • Har du nogensinde overtrådt nogen lov i forbindelse med besiddelse, brug eller distribution af ulovlige stoffer?
  • Søger du at deltage i eller har du nogensinde deltaget i terroraktiviteter, spionage, sabotage eller folkedrab?
  • Har du nogensinde begået svig eller misrepræsenteret dig selv eller andre for at få eller hjælpe andre med at få et visum eller indrejse i USA?
  • Søger du i øjeblikket arbejde i USA, eller har du tidligere været ansat i USA uden forudgående tilladelse fra den amerikanske regering?
  • Har du nogensinde opholdt dig i USA længere end det ophold, du har fået tildelt af den amerikanske regering?

I ansøgningsformularen er fokus dermed hovedsageligt på forbrydelser relateret til vold og ejendomsskade, stoffer, terror og krigsforbrydelser, samt regelbrud i forbindelse med tidligere ophold i USA.

Der spørges også ind til din rejsehistorie på ansøgningsformularen

Selv hvis du hverken er blevet arresteret eller dømt for f.eks. terrorisme, så er det nu også diskvalificerende blot at have opholdt sig i et eller flere af visse mellemøstlige lande siden den 1. marts, 2011. Det vil sige at hvis du har opholdt dig i f.eks. Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien og/eller Yemen på eller efter denne dato, så vil din ansøgning med stor sandsynlighed blive afvist. Den eneste undtagelse i denne forbindelse, er hvis dit ophold i et af disse lande har været i en tjenstlig sammenhæng, f.eks. hvis du har haft en diplomatisk eller militær funktion. Hvis dette er tilfældet, anbefales det at du tager kontakt til den amerikanske ambassade inden du ansøger, for at få at vide hvordan du korrekt dokumenterer disse omstændigheder.

Kan den amerikanske regering indhente ens straffeattest i forbindelse i forbindelse med en ESTA ansøgning?

USA har adgang til en række nationale og internationale databaser, som anvendes til at screene ESTA-ansøgere. Derudover udveksler USA og Visa Waiver Program-lande også informationer om individuelle ansøgere fra sag til sag. Husk også på, at det at lyve på sin ESTA ansøgning også i sig selv udgør en seriøs forbrydelse i USA. Hvis det bliver opdaget at du har løjet på din ansøgningsformular, kan dette få alvorlige konsekvenser for dig ved indrejse, og samtidig fremadrettet gøre det mere vanskligt for dig at ansøge om visa til USA såvel som andre lande.

Hvad hvis jeg er blevet arresteret men ikke dømt?

Selv hvis du blot er blevet arresteret for en forbrydelse men ikke dømt, så kan dette stadig have en indvirkning på om du kan få tildelt en ESTA godkendelse eller ej. Hvis du tidligere er blevet arresteret anbefales det derfor at du ligesom tidligere dømte også ansøger så tidligt som muligt, således at du om nødvendigt kan nå at ansøge om et visum i stedet for ESTA.

Hvad sker der hvis min ESTA ansøgning bliver afvist?

I tilfælde af at din ESTA ansøgning bliver afvist, så kan du som et alternativ ansøge om et traditionelt turistvisum igennem den amerikanske ambassade. Du skal dog være opmærksom på, at denne proces kan tage betydeligt længere tid end en ESTA ansøgning, da du som en del af ansøgningsprocessen skal til et interview på ambassaden for at afgøre om du er berettiget til et visum til USA.

Husk at sætte dig grundigt ind i baggrundsspørgsmålene

Når du skal udfylde din ESTA ansøgning, er det vigtigt at du nøje læser alle baggrundsspørgsmålene. Hvis du ikke fuldt ud forstår hvad der menes med hvert spørgsmål, så kan du her læse mere om hvordan de enkelte spørgsmål skal forstås. Hvis du fortsat er i tvivl om den rette fortolkning, så anbefaler vi at du kontakter den amerikanske ambassade.