Hvorfor bliver en ESTA ansøgning afvist og af hvilke grunde?

Ens ESTA ansøgning kan blive afvist af en række årsager. Det er dog ikke muligt at dele den specifikke begrundelse for hvorfor den rejsendes ansøgning er blevet afvist.

Baggrundsspørgsmålene er den vigtigste faktor bag afvisninger

Den primære grund til at ens ansøgning bliver afvist, er hvis man ikke tilfredsstillende kan besvare baggrundsspørgsmålene.

Baggrundsspørgsmål i ESTA ansøgningsformularen:

 1. Har du en fysisk eller psykisk lidelse, eller er du afhængig af stoffer, eller har du i øjeblikket nogle af de følgede sygdomme:
 • Ulcus molle
 • Gonoré
 • Granuloma inguinale
 • Smitsom spedalskhed
 • Lymphogranuloma venrum
 • Smitsom syfilis
 • Aktiv tuberkulose
 1. Er du blevet arresteret eller dømt for en forbrydelse, der resulterede i alvorlig beskadigelse af ejendom eller alvorlig skade på en anden person eller statslig myndighed?
 2. Har du nogensinde overtrådt nogen lov i forhold til at besidde, bruge eller distribuere ulovlige stoffer?
 3. Søger du deltagelse i, eller har du nogensinde deltaget i, terroristaktviteter, spionage, sabotage eller folkedrab?
 4. Har du nogensinde begået bedrageri eller givet et misvisende billede af dig selv for at opnå, eller hjælpe andre med at opnå, et visum eller adgang til USA?
 5. Søger du i øjeblikket arbejde i USA, eller har du tidligere været ansat i USA uden forudgående tilladelse fra den amerikanske regering?
 6. Er du nogensinde blevet nægtet et amerikansk visum, som du ansøgte om med dit nuværende eller tidligere pas, eller er du nogensinde blevet nægtet adgang til USA eller fået trukket din ansøgning tilbage om indrejse til USA ved et amerikansk indrejsested?
 7. Har du nogensinde opholdt dig længere i USA end perioden tildelt dig af den amerikanske regering?
 8. Har du rejst til eller været i Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Yemen den 1. marts 2011 eller senere?

ESTA systemet er tilknyttet en række databaser

Udover den ansøgendes egne svar fra ansøgningsformularen, så bliver beslutningen også truffet ud fra oplysninger fra en række databaser. Disse databaser bliver brugt til at verificere den ansøgendes svar.