Hvilke databaser tjekker USA i forhold til min ESTA ansøgning?

Når man ansøger om ESTA til USA, bliver informationerne fra ens ansøgning tjekket i en række databaser, for at sikre at den rejsende ikke udgør nogen sikkerhedsfare.

USA bruger en lang række databaser

Alle indsendte ansøgning bliver tjekket i en lang række forskellige databaser, herunder:

Terrorist Screening Database (TSDB)

Denne database vedligeholdes af FBI, og indeholder data vedrørende alle bekræftede og mistænkte terrorister. Denne database bruges også til at udarbejde den såkaldt No Fly List over personer der af sikkerhedsmæssige årsager ikke må rejse med fly.

INTERPOL Stolen/Lost Travel Document (SLTD)

Ens pasnummer bliver også automatisk tjekket i Interpols databse over stjålne rejsedokumenter, således at man ikke kan rejse til USA på et stjålent pas.

Terrorist Identities Datamart Environment (TIDE)

Dette er en database uarbejdet af de amerikanske efterretningstjenester over alle mistænkte internationale terrorister.

Bilateral informationsdeling

Udover disse centrale databaser eksisterer der også bilaterale aftaler om informationsdeling. Således kan USA indhente information om den tilrejsende fra databaser i vedkommendes hjemland. Disse aftaler giver USA adgang til informationer fra politimyndigheder og efterretningstjenester, med henblik på at stoppe potentielle terrorister og andre rejsende der kan udgøre sikkerhedsfarer.

Dine personoplysninger og biometriske data bliver gemt ved ankomst

Ved indrejse bliver dine personoplysninger, såvel som dine biometriske data (fingeraftryk og portræt) gemt i Consular Consolidated Database (CCD)-systemet. Dette system gemmer også din indrejsedato. Dette system er med til at sikre at besøgende ikke overskrider de tilladte 90 dages ophold.

Det er vigtigt at være sandfærdig når du udfylder din ESTA ansøgning

ESTA systemet bruger en lang række databaser til at verificere alle oplysningerne i ens ansøgning. Det er derfor vigtigt at besvare alle spørgsmål sandfærdigt, da evt. udeladte informationer sandsynligvis vil fremgå af databaserne. Hvis du indsender en ukorrekt ansøgning, kan du risikere at blive nægtet indrejse fremadrettet.