Hvad sker der hvis min ESTA udløber imens jeg er i USA?

Din ESTA skal blot være gyldig ved indrejse til USA. Hvis gyldighedsperioden for dit ESTA udløber mens du stadig er i USA, er dette normalt ikke et problem.

ESTA skal blot gælde ved indrejse

Du skal blot bruge din ESTA til indrejse. Så hvis din ESTA godkendelse udløber efter din ankomst i USA, udgør dette ikke nødvendigvis et problem for den rejsende.

Husk at du skal bruge ESTA, selv hvis du ankommer fra et naboland

Dog kan du stadig skulle bruge dit ESTA hvis du under din rejse rejser frem og tilbage mellem USA og tredjlande. Så hvis du regner med at besøge f.eks. Canada eller Mexico på din rejse, anbefaler vi at du enten genansøger om ESTA inden afrejse, eller fornyer dit ESTA så snart det udløber.

Du må ikke overskride 90 dages-grænsen

Selvom at du må opholde dig i USA med en udløbet ESTA godkendelse, så er det vigtigt at du ikke overskrider 90 dages-grænsen for ophold i USA. Hvis du overskrider det tildelte ophold, kan du risikere fremadrettet at få problemer med indrejse i såvel USA som andre lande.

Hvis du ikke kan nå at forlade USA indenfor 90 dage kan du anmode om en undtagelse

Hvis du pga. en nødsituation ikke kan forlade USA i tide, så kan du anmode om en undtageæse ved at kontakte United States Citizenship and Immigration Services (USCIS). Dette er dog kun en mulighed i særtilfælde, og er ikke en mulighed hvis du blot ønsker at forlænge dit ophold for at bruge mere tid i USA.

Husk at du sagtens forny din ESTA godkendelse inden den udløber

Husk at du sagtens kan vælge at forny din ESTA godkendelse før den udløber. I så fald bliver din gamle ESTA godkendelse automatisk overskrevet. Hvis du gerne vil rejse til USA og samtidig frit kunne rejse til og fra nabolandene mens du er afsted, så kan dette være den bedste løsning.