Afvist visum til USA

Selvom at langt de fleste visumansøgninger bliver godkendt, så bliver et fåtal af ansøgninger dog afvist. Her kan du se hvorfor ens ansøgning kan blive afvist, og hvordan en afvisning påvirker ansøgeren.

Af hvilke årsager kan min ansøgning blive afvist?

Der er en lang række årsager til at ens ansøgning kan blive afvist. Du kan finde en udførlig liste med samtlige kriterier her (bemærk at listen kun er tilgængeligt på engelsk). Herunder kan du se nogen eksempler på hvorfor ansøgninger bliver afvist.

Hyppige årsager til at ansøgninger bliver afvist:

  • Ansøgeren gennemførte ikke ansøgningen fuldstændigt, eller inkluderede ikke alt den udbedte dokumentation.
  • Ansøgeren kunne ikke substantiere at vedkommende ikke har en intention om at immigrere til USA.
  • Ansøgeren er dømt for en forbrydelse der involverer moralsk fordærv.
  • Ansøgeren er dømt for en forbrydelse vedrørende stoffer.
  • Ansøgeren har to eller flere kriminelle domme med en kombineret straf på 5 år eller derover.
  • Ansøgeren kunne ikke præsentere den udbedte støtteerklæring.
  • Ansøgeren misrepræsenterede væsentlige fakta eller snød for at få et visum.
  • Ansøgeren overskred tidligere den givne opholdsperiode i USA.

Der er dermed en lang række grunde til at ens visum kan blive afvist. Men så længe du udfylder din ansøgning omhyggeligt og sandfærdigt, og så længe du ikke har en kriminel baggrund, så burde du formentlig ikke få problemer med at få godkendt din ansøgning.

Hvad sker der hvis min ansøgning bliver afvist?

Hvis din ansøgning bliver afvist kan du ikke få refunderet behandlingsgebyret for din ansøgning. Hvis din ansøgning blev afvist pga. en ufærdig ansøgning eller manglende dokumentation, har du et år til at indsende den manglende information og/eller dokumentation. Ellers skal du ansøge på ny. Hvis du er blevet afvist af andre årsager, skal du uanset hvad ansøge og betale på ny. Hvis du blev afvist grundet sektion 214(b), skal du kunne demonstrere at dine omstændigheder har ændret sig siden din oprindelige ansøgning.

Kan jeg få dispensation?

Såfremt du ellers er berettiget til et visum, så kan du i visse tilfælde få en dispensation, således at du er fritaget for den regel der ville gøre dig uberettiget. Dispensation gives på skønsmæssigt af de konsulære medarbejdere, og du vil blive informeret af dem om hvorvidt du potentielt er berettiget til dispensation.